TJENESTER

ØKONOMISK KONSULENT/ RÅDGIVNING

Regnskapsrådgiving, økonomistyring, kalkyler, likviditet.

CONTROLLER

Hjelp med A-melding, skatt og avgift, mva., prosjektregnskap, avstemming og klargjøring for revisor.

OPTIMALISERING AV IT-RUTINER

Full utnyttelse av eksisterende IT-løsninger og eventuelt komplettering og valg av nye IT-løsninger.

Økonomi og regnskap er best kortreist

HVEM ER REGNSKAPSLOSEN?

Regnskapslosen er et kompetansefirma med bred og lang erfaring innen regnskap, lønn og økonomi.
Losen er godt kjent med ulike regnskapssystemer innen Visma, samt lønnssystem fra Huldt & Lillevik og Visma.
Rutiner, nøyaktighet og ordenssans er stikkord som beskriver Losen. En god motivator som bidrar til de mest optimale løsningene for ulike firmaer.
Jorunn Anita Strømsvåg, daglig leder
986 86 610
js@regnskapslosen.no
Campus F13, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund